Skip to main content

Alle risico's elektronica

Door de toenemende informatisering lopen veel bedrijven een groter risico. Een computernetwerk kan uitvallen, pc’s kunnen crashen, cd-roms met dossiers kunnen beschadigd worden… Niet alleen uw bedrijf lijdt schade, ook uw klanten.

Een moderne onderneming heeft heel wat elektronica in huis: computers, een server, een faxapparaat, een telefooncentrale, een kopieermachine, … Als uw kostbare elektronicapark beschadigd raakt of gestolen wordt, komt uw onderneming in de problemen. Gegevens gaan verloren, uw werknemers zijn technisch werkloos en de financiële gevolgen zijn niet meer te overzien. Een polis ‘alle risico’s elektronica’ dekt die risico’s.

Wedersamenstelling

Deze polis vergoedt de uitgaven voor het weer op punt stellen van uw digitale gegevens, overuren die worden gemaakt door uw eigen personeel of lonen van extern personeel dat u moet inhuren om de wedersamenstelling te doen.

Extrakostenverzekering

Deze polis dekt de extra uitgaven die u moet doen wanneer u niet onmiddellijk uw beschadigde apparatuur kan vervangen. De verzekering vergoedt bijvoorbeeld de huur van een gelijkwaardige computer, de overuren voor uw eigen personeel of de lonen van extern personeel dat u moet inhuren.

Bedrijfsschadeverzekering

Als uw elektronica het laat afweten, kan de schade voor uw bedrijf aanzienlijk zijn. De gevolgschade kan al snel veel groter zijn dan de schade aan de apparatuur zelf.

Een bedrijfsschadeverzekering dekt de kosten die het gevolg zijn van de schade aan apparatuur.